ด้วยความตั้งใจของทุกธุรกิจ ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย และขยายฐานเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น จากปีที่ผ่านมา หลายแบรนด์เข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต...