Website Development

High Performance Website

มอบประสบการณ์ที่ดีจากแบรนด์สู่ลูกค้า ด้วยเว็บไซต์ประสิทธิภาพสูง
สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพให้องค์กร

Website Development

เว็บไซต์ คือสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร

บริการเว็บไซต์ตอบโจทย์ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการทำตลาดดิจิทัล
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน UX/UI Design และ Business Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ
Flexible
เว็บไซต์สวยสมบูรณ์แบบทุกมิติ ด้วยระบบปฏิบัติการ ภาษาและเครื่องมือที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
Time Saving
ลดเวลาการจัดการ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
Valuable Cost
คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจส่วนอื่นให้เติบโต

High Performance Website’s Products

เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกมิติ
Customer Experience
ออกแบบการจัดวางโครงสร้างของเว็บไซต์ รวมทั้งสื่อกราฟฟิกโฆษณา โดยใช้หลักของ UX Design ร่วมกับโจทย์ความต้องการของแบรนด์ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเกิดประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีแก่ลูกค้า ตอบโจทย์ผู้เข้าใช้งานให้เกิดความประทับใจ เชื่อมั่น และเกิดการจดจำ เพิ่มโอกาสส่งเสริมยอดขาย โดยรองรับการทำเว็บไซต์หลายภาษา ตามความต้องการ
Performance & Security

เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความสวยงาม ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ ผู้ใช้งานแล้ว ยังมีปัจจัยที่เราให้ความสำคัญ นั่นคือประสิทธิภาพในการเข้าหน้าเว็บไซต์ โดยสถิติหากใช้เวลาในการดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์นานกว่า 5 วินาที จะมีอัตราการกดออกจากเว็บไซต์ (Bounce Rate) สูงถึง 74% และมีแนวโน้มว่าจะไม่กลับมาที่เว็บไซต์นี้อีก นั่นหมายความว่าธุรกิจคุณจะเสียโอกาสเข้าถึงลูกค้าไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเราจึงใช้เทคนิคในการปรับเว็บไซต์ให้สเถียรและรวดเร็ว รองรับการใช้งานจำนวนมาก รวมถึงบริการ Secure Sockets Layer (SSL) ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกดักข้อมูลบนเว็บไซต์

Marketing Tools

ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ที่ช่วยส่งเสริมการขาย รวมถึงระบบจัดการโฆษณา แบนเนอร์ต่างๆ และการทำระบบ Popup บนเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Call to Action จากลูกค้า โดยจัดกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาหน้าเว็บไซต์ ผ่านระบบ CRM ตามติดพฤติกรรมของลูกค้าในยุคออนไลน์ ผ่านเครื่องมือทางการตลาด เช่น Google Analytics, SEO, Google Tag Manager, Custom Event Trigger เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตามโจทย์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการปรับโครงสร้างเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาบน Google Search ในอันดับที่สูงขึ้น

Premium Tech
วิเคราะห์และออกแบบแคมเปญทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสาน โดยคำนึงถึง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Business, User, และ Technology ให้ตอบโจทย์ความต้องการ สวยงาม ใช้งานง่าย โดยมีทีม Customer Success Management คอยบริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือของเราได้เต็มประสิทธิภาพ ครอบคลุมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการทำการตลาดแบบครบวงจรในที่เดียว ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มากกว่า สามารถเติบโต และต่อยอดได้ดียิ่งขึ้น

High Performance Website’s Products

เว็บไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกมิติ
Customer Experience

ออกแบบการจัดวางโครงสร้างของเว็บไซต์ รวมทั้งสื่อกราฟฟิกโฆษณา โดยใช้หลักของ UX Design ร่วมกับโจทย์ความต้องการของแบรนด์ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเกิดประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีแก่ลูกค้า ตอบโจทย์ผู้เข้าใช้งานให้เกิดความประทับใจ เชื่อมั่น และเกิดการจดจำ เพิ่มโอกาสส่งเสริมยอดขาย โดยรองรับการทำเว็บไซต์หลายภาษา ตามความต้องการ

Performance & Security

เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความสวยงาม ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ ผู้ใช้งานแล้ว ยังมีปัจจัยที่เราให้ความสำคัญ นั่นคือประสิทธิภาพในการเข้าหน้าเว็บไซต์ โดยสถิติหากใช้เวลาในการดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์นานกว่า 5 วินาที จะมีอัตราการกดออกจากเว็บไซต์ (Bounce Rate) สูงถึง 74% และมีแนวโน้มว่าจะไม่กลับมาที่เว็บไซต์นี้อีก นั่นหมายความว่าธุรกิจคุณจะเสียโอกาสเข้าถึงลูกค้าไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเราจึงใช้เทคนิคในการปรับเว็บไซต์สเถียรและรวดเร็ว รองรับการใช้งานจำนวนมาก รวมถึงบริการ Secure Sockets Layer (SSL) ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกดักข้อมูลบนเว็บไซต์ันถ่วงที

Marketing Tools

ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ที่ช่วยส่งเสริมการขาย รวมถึงระบบจัดการโฆษณา แบนเนอร์ต่างๆ และการทำระบบ Popup บนเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Call to action จากลูกค้า โดยจัดกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาหน้าเว็บไซต์ ผ่านระบบ CRM ตามติดพฤติกรรมของลูกค้าในยุคออนไลน์ ผ่านเครื่องมือทางการตลาด เช่น Google analytics, SEO,Google tag manager, Custom event trigger เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตามโจทย์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการปรับโครงสร้างเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาบน Google Search ในอันดับที่สูงขึ้นี่ถ่วงที

Premium Tech

วิเคราะห์และออกแบบแคมเปญทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสาน โดยคำนึงถึง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Business, User, และ Technology ให้ตอบโจทย์ความต้องการ สวยงาม ใช้งานง่าย โดยมีทีม Customer Success Management คอยบริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือของเราได้เต็มประสิทธิภาพ ครอบคลุมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการทำการตลาดแบบครบวงจรในที่เดียว ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มากกว่า สามารถเติบโต และต่อยอดได้ดียิ่งขึ้นี่สุด

ขับเคลื่อนธุรกิจคุณไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมมุ่งสู่การแข่งขันทางการตลาดในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

มอบประสบการณ์ที่ดีจากแบรนด์สู่ลูกค้าด้วยเว็บไซต์ประสิทธิภาพสูง

Success Cases

“เว็บไซต์” = ภาพลักษณ์

สะท้อนความเป็นมืออาชีพให้ธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของคุณ
ให้ลูกค้า พาร์ทเนอร์ และผู้เข้าชม ประทับใจตั้งแต่แรกเห็น

Send us a message

Explore other products

ให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าคู่แข่งได้ด้วย Solutions ที่ตอบโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดครบทุกมิติ
Customer Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าบนช่องทาง Social Commerce ระบุกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำ เพื่อเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้ ธุรกิจคุณ

Learn More
Chatbot Platform

แพลตฟอร์มสำหรับสร้างและจัดการ Chatbot ที่พัฒนาโดยคนไทย รองรับภาษา ไทยอย่างแม่นยำ ช่วยดูแลลูกค้าและเพิ่ม โอกาสให้ธุรกิจ

Learn More
Competitor Analyics

รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ในการ ทำการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง เว็บไซต์ หรือกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์

Learn More
Social Management

บริหารจัดการ Social Media ในที่เดียว ทั้งการสร้าง Content และการจัดการ Inbox ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ สื่อสารกับลูกค้า

Learn More
Social Listening Tool

ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าและตลาด ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก สื่อออนไลน์ เสริมความแข็งแกร่งให้ ธุรกิจ่อสารกับลูกค้า

Learn More
Thai NLP Platform

แพลตฟอร์มวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ภาษาไทย ให้บริการในรูปแบบของ API Services ไม่ว่าจะเป็นการตัดคำ การคิด Sentiment ฯลฯ

Learn More
Customer Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าบนช่องทาง Social Commerce ระบุกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำ เพื่อเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้ ธุรกิจคุณ

Learn More
Chatbot Platform

แพลตฟอร์มสำหรับสร้างและจัดการ Chatbot ที่พัฒนาโดยคนไทย รองรับภาษา ไทยอย่างแม่นยำ ช่วยดูแลลูกค้าและเพิ่ม โอกาสให้ธุรกิจ

Learn More
Competitor Analyics

รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ในการ ทำการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง เว็บไซต์ หรือกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์

Learn More
Social Management

บริหารจัดการ Social Media ในที่เดียว ทั้งการสร้าง Content และการจัดการ Inbox ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ สื่อสารกับลูกค้า

Learn More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookie)
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

Save