บริการ Social Marketing

สำหรับธุรกิจของคุณ

เพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือและบริการจากเรา

PLANNING
เข้าใจความต้องการของลูกค้าและตลาด รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวบนสื่อออนไลน์ ช่วยคุณวางกลยุทธ์การตลาดอย่างแม่นยำ เสริมศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจคุณ
Social Listening
Competitor Analytics
OPERATION
เสริมศักยภาพในการบริหารจัดการช่องทาง Social media ของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
Omni-channel Management
Chatbot
ANALYTICS
บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ให้คุณเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า ช่วยสร้างโอกาสในการขาย และขยายฐานลูกค้าให้ธุรกิจคุณ
Customer Relationship Management (CRM)
Customer Data Platform (CDP)
CAMPAIGNS
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการทำแคมเปญ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งการวัดผลที่แม่นยำ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มผลตอบรับของแคมเปญให้คุณ
Campaign Targeting
Campaign Analytics
PLANNING
เข้าใจความต้องการของลูกค้าและตลาด รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวบนสื่อออนไลน์ ช่วยคุณวางกลยุทธ์การตลาดอย่างแม่นยำ เสริมศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจคุณ
Social Listening
Competitor Analytics
OPERATION
เสริมศักยภาพในการบริหารจัดการช่องทาง Social media ของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
Omni-channel Management
Chatbot
ANALYTICS
บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ให้คุณเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า ช่วยสร้างโอกาสในการขาย และขยายฐานลูกค้าให้ธุรกิจคุณ
Customer Relationship Management (CRM)
Customer Data Platform (CDP)
CAMPAIGNS
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการทำแคมเปญ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งการวัดผลที่แม่นยำ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มผลตอบรับของแคมเปญให้คุณ
Campaign Targeting
Campaign Analytics

สนใจบริการของเรา

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัทชั้นนำ

ที่วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

ดูทั้งหมด