ในยุคปัจจุบัน โลกออนไลน์และโลกแห่งความจริงแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกัน การซื้อขายสินค้าสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องออกไปเลือก...