SHARES:

การทำการตลาดมีอย่างหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละแบรนด์ล้วนมีการกำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสินค้าและบริการ 

แล้วตลาดเป้าหมายคืออะไร?

ตลาดเป้าหมาย คือกลุ่มคนที่ได้รับการระบุว่าเป็น “Potential Customer” ของสินค้าและบริการ โดยจะมีการสำรวจ อายุ, รายได้ หรือไลฟ์สไตล์ ว่ารูปแบบไหนเหมาะกับแบรนด์ของเรา เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่อไป
โดยกลุ่มตลาดเป้าหมายนี้มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ Mass Marketing และ Niche Marketing ซึ่งนักการตลาดต้องคุ้นเคยหรือเคยได้ยินมาอย่างแน่นอน

โดยวันนี้อินไซท์เอราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและโฟกัสกับคำว่า “Niche Marketing” เพื่อให้นักการตลาดสามารถเข้าใจและเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกับแบรนด์ตัวเองมากขึ้น 
Niche Marketing คืออะไร?

ต้องอธิบายก่อนเลยว่า ปัจจุบันความชอบ และความต้องการของผู้คนมีความแตกต่างกันไป จึงต้องมีการใช้กลุยทธ์โดยนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นไปยังลูกค้า
Niche Market จึงเป็น “การตลาดเฉพาะกลุ่ม” โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดเล็กมี มีความเฉพาะเจาะจงสูง ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่จากสินค้าหรือบริการทั่วไป จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
ดังนั้น จุดประสงค์ในการทำ Niche Market ก็เพื่อตอบสนองความต้องการ เจาะตลาดกลุ่มนั้นๆ และเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้ โดยไม่ต้องลงแข่งกับธุรกิจอื่นๆ ในตลาดใหญ่

แล้วอะไรคือข้อดีของการทำ Niche Market?

ในการเป็นธุรกิจขนาดเล็กแน่นอนว่าการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ย่อมทำให้เสียเปรียบ การกำหนดเป้าหมายลูกค้าไปยังตลาดขนาดเล็ก แบรนด์จะสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับแบรนด์ขนาดใหญ่ได้ ซึ่งการตลาดเฉพาะกลุ่มมีข้อดีหลายประการ ดังนี้ 

การแข่งขันต่ำ / คู่แข่งน้อย

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า Niche Market ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม จะทำให้ลดการแข่งขันกับแบรนด์ขนาดใหญ่ได้ ซึ่งแบรนด์ไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าจำนวนมาก เพียงแค่ต้องมีการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้า

สามารถสร้าง Brand Loyalty ได้

หากสินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้าย่อมมีความเชื่อมั่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความภักดีของลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น แต่สามารถสร้างมูลค่าตลอดการใช้สินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ ลูกค้าเหล่านั้นจะช่วยแนะนำและบอกต่อกับคนใน Community เดียวกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย

สร้างอัตรากำไรที่สูงขึ้น

การตลาดเฉพาะกลุ่มมักมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ แบรนด์จึงสามารถตั้งราคาที่สูงได้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ โดยไม่จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น หรือไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการตัดสินใจมากเท่าสินค้าทั่วไป ซึ่งนำไปสู่อัตรากำไรที่สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการผูกขาด

ไม่ต้องลงทุนทำการตลาดเยอะ

กลุ่มลูกค้า Niche Market จะมีความสนใจที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถมุ่งเน้นการทำข้อเสนอต่างๆ ให้กับสินค้าหรือบริการได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งใช้งบประมาณการทำการตลาดที่น้อยกว่าจากจำนวนลูกค้าที่มีอยู่ไม่มาก 

ถึงแม้ Niche Market เป็นตลาดขนาดเล็กที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำคือการอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า รักษาความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์

ซึ่งปัจจุบันการตลาดรูปแบบนี้ได้รับความสนใจมาก เพราะเป็นการตลาดที่มีการแข่งขันต่ำ ได้กำไรต่อหน่วยสูง
และเนื่องจากแบรนด์ต่างๆ มักคุ้นเคยกับการตลาดนี้มากขึ้น การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์ให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จึงจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขาย และพัฒนาแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

 

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]