SHARES:
จากองค์กรสื่อชั้นนำ “มติชนxเดลินิวส์ เลือกตั้ง ’66” รอบแรก
ซึ่งปิดโพลไปแล้วเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 สร้างปรากฏการณ์เสียงสะท้อนจากผู้คนในสังคม วงการสื่อ ธุรกิจ และการเมืองอย่างร้อนแรง

วันนี้อินไซท์เอรา จะพาทุกคนมาดูผลโพลและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจกันนะคะ ว่าแคนดิเดตท่านไหนหรือพรรคไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

จากการวิเคราะห์ผลโพลเลือกตั้ง 66 ของ “มติชนxเดลินิวส์” โดย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ผศ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล, อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์, นายปรีชา โพธิ รองคณบดีฯ และนายอัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดี ในฐานะหัวหน้าทีมวิเคราะห์ผลโพล

พบว่า จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มติชนและเดลินิวส์ ได้ทำการสำรวจครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-14 เม.ย. 2566 เป็นเวลา 7 วัน มีจำนวน 84,706 คน ผ่านวิธีการ vote ออนไลน์ แบบไม่ซ้ำ IP Address
นักวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ฯ ชี้ว่า ประเด็นที่น่าสนใจจากการสำรวจนี้ พบว่า ผลโหวตของทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการตอบแบบสำรวจของมติชนและเดลินิวส์มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนเท่าๆ กัน คือ 49.80% และ 50.20% ทำให้ไม่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในประเด็นการโน้มเอียงทางภูมิศาสตร์ (Source : Dailynews)

“พิธา” ขึ้นอันดับหนึ่งที่คนไทยอยากให้เป็นนายกฯ

จากผลโพลคำถาม “ท่านจะเลือกใครเป็นนายกฯ”
พบว่าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศ เลือก
1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 29.42%
2.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 23.23%
3.นายเศรษฐา ทวีสิน 16.69%
4.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 13.72%
5.ยังไม่ตัดสินใจ 2.97%

โดยแบ่งเป็นคนกรุงเทพฯ และ คนต่างจังหวัด
พบว่าคนกรุงเทพฯ เลือก

1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 28.48%
2.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 20.01%
3.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 18.04%
4.นายเศรษฐา ทวีสิน 16.10%
5.ยังไม่ตัดสินใจ 3.41%

คนต่างจังหวัด เลือก
1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 30.33%
2.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 26.38%
3.นายเศรษฐา ทวีสิน 17.27%
4.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 9.49%
5.นายอนุทิน ชาญวีรกุล 4.47%

จากผลโพลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จะเห็นได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความนิยมมากกว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายอนุทิน ชาญวีรกุล

“เพื่อไทย ก้าวไกล” พรรคที่คนไทยเลือกมากที่สุด

จากผลโพลคำถาม “ท่านจะสนับสนุนพรรคการเมืองใด”
พรรคการเมืองที่คนกรุงเทพฯ และคนจ่างจังหวัดเลือกมีผลโพลไปในทิศทางเดียวกันใน 3 อันดับแรก

1.พรรคเพื่อไทย คนกรุงเทพ 35.14% คนต่างจังหวัด 42.55%
2.พรรคก้าวไกล คนกรุงเทพ 31.42% คนต่างจังหวัด 33.30%
3.พรรครวมไทยสร้างชาติ คนกรุงเทพ 17.15% คนต่างจังหวัด 8.64%

จากผลโพล ทุกคนจะเห็นได้ว่าในการเลือกตัวบุคคลและการเลือกพรรค ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ซึ่งพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล มีผลรวมกันเกินกว่า 50%

Generation มีผลต่อการเลือกนายกฯ คนรุ่นใหม่ชู “ก้าวไกล”

เมื่อพิจารณาผลโพลจากช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง จะพบว่า
New Voter ในกลุ่ม Gen Z (อายุ 18-25 ปี) และ กลุ่ม Gen Y (อายุ 26-41 ปี)
มีทิศทางการเลือกไปในแนวเดียวกัน โดยมีความนิยมพรรคก้าวไกล และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นอันดับ 1, พรรคเพื่อไทยและน.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นดับ 2
Generation X (อายุ 42-57 ปี) เป็นผู้มีส่วนร่วมมากที่สุดในโพลครั้งนี้ คือ 34.82% โดยมีความนิยมพรรคเพื่อไทย และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นอันดับที่ 1, พรรคก้าวไกล และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นอันดับ 2 
Baby Boomer (อายุ 58-76 ปี) มีความนิยมเลือกพรรคเพื่อไทยและ น.ส.แพทองธาร ชินวัตรอันดับ 1 แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นอันดับ 2 และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอันดับที่ 3 ด้วย
Silent (อายุ 77 ปี ขึ้นไป) เทคะแนนให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอันดับ 1 แต่ก็ยังมีความนิยมพรรคเพื่อไทยด้วย

จากการผลวิเคราะห์โพล “มติชนxเดลิวนิวส์ เลือกตั้ง 66” เชิงลึก โดยทีมนักวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเห็นได้ว่า ทุกกลุ่มล้วนเลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และเลือกพรรคเพื่อไทย อันดับ 1, พรรคก้าวไกล ได้อันดับ 2 แสดงให้เห็นถึงความนิยมของทั้งสองพรรค ที่อาจจะมาจากความชื่นชอบต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจ และต้องการความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความมั่นคงทางรายได้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากคนเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งในอนาคตเส้นทางการเมืองและชะตาของเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร หรือเป็นไปในทิศทางไหน ขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งประเทศตัดสินกันต่อไป

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]