SHARES:

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการตลาด โดยเฉพาะการนำซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมือดิจิทัลมาใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

“MarTech” หรือ Marketing Technology จึงถูกใช้เพื่อเรียกรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาดเหล่านี้ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึงหลากหลายประเภท เช่น ระบบ CRM , Marketing Automation , Email Marketing , Social Media Marketing , Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากโลกออนไลน์ เป็นต้น

ด้วยความสำคัญของ MarTech ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์และบริการด้านนี้ในตลาด จนมีจำนวนมหาศาลถึงหลายหมื่นรายการในปัจจุบัน จึงได้มีการทำ “MarTech Landscape” ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรม MarTech ในปัจจุบัน
Chiefmartec.com แหล่งอ้างอิงที่สำคัญสำหรับนักการตลาด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ MarTech

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Scott Brinker ซึ่งเป็นนักวิชาการ นักเขียน และผู้เชี่ยวชาญด้าน MarTech (Marketing Technology) บนเว็บไซต์ Chiefmartec.com นั้น Scott Brinker และทีมงานได้รวบรวมข้อมูล บทความ งานวิจัย และกรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนแนวโน้มและความท้าทายต่างๆ ที่นักการตลาดกำลังเผชิญ

หนึ่งในสิ่งที่โด่งดังที่สุดของ Chiefmartec.com คือ “MarTech Landscape” ซึ่งเป็นแผนผังแบบอินโฟกราฟิกที่รวบรวมโลโก้ของซอฟต์แวร์และเครื่องมือ MarTech จากทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ MarTech ในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา MarTech เริ่มจากการมีเครื่องมืออยู่ราวๆ 150 รายการ จนมาถึงตอนนี้ที่มีเครื่องมือกว่า 14,106 รายการ นับเป็นการเติบโตที่สูงถึง 9,304% และหากเทียบกับปี 2023 ปีนี้ MarTech เติบโตถึง 27.8% เลยทีเดียว
ด้วยความที่ MarTech ในปัจจุบันถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนมาก เว็บไซต์ Chiefmartech.com จึงจัดแบ่งหมวดหมู่ของ MarTech โดยจัดทำขึ้นเป็นแผนภาพที่ชื่อว่า ‘MarTechMap’ และได้รวบรวมเหล่าเครื่องมือ MarTech ที่หลายคนคงคุ้นตากันดี

<MarTechMap ดาวน์โหลดแบบ High Resolution ที่นี่ (ขอบคุณภาพจาก Chiefmartech.com)>

โดยแผนภาพนี้ ได้แบ่งหมวดหมู่ Marketing Technology ออกเป็น 6 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
1. Advertising & Promotion

เทคโนโลยีด้านการโฆษณาและโปรโมชั่น ซึ่งออกแบบมาเพื่อประโยชน์ด้านโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

 • Display & Programmatic Advertising
 • Mobile Marketing
 • Native/Content Advertising
 • PR
 • Print
 • Search & Social Advertising
 • Video Advertising
2. Content & Experience

เทคโนโลยีด้านการสร้างคอนเทนต์และมอบประสบการณ์ เช่น

 • Content Marketing
 • CMS & Web Experience Management
 • DAM & MRM & PIM
 • Email Marketing
 • Interactive Content
 • Marketing Automation & Campaign/Lead Management
 • Mobile Apps
 • Optimization Personalization & Testing
 • SEO
 • Video Marketing
3. Social & Relationships

เทคโนโลยีด้านสื่อสังคมออนไลน์และการสร้างความสัมพันธ์ เช่น

 • ABM
 • Call Analytics & Management
 • Customer Experience Service & Success
 • Influencers
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • Advocacy Loyalty & Referrals
 • Community & Review
 • Event , Meeting & Webinars
 • Social Media Marketing & Monitoring
 • Live Chat & Chatbots
4. Commerce & Sales

เทคโนโลยีด้านการขาย ที่ช่วยในด้าน e-Commerce และ Sale เช่น

 • Retail , Proximity & IOT
 • Affiliate Marketing & Management
 • Sales Automation Enablement & Intelligence
 • eCommerce Marketing
 • Channel Partner & Local Marketing
5. Data

เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น

 • Marketing Analytics Performance & Attribution
 • Audience/Marketing Data & Data Enhancement
 • Ipaas Cloud/Data Integration & Tag Management
 • Business/Customer Intelligence & Data Science
 • DMP
 • Dashboards & Data Visualization
 • Governance Compliance and Privacy
 • Mobile & Web Analytics
 • Customer Data Platform
6. Management

เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น

 • Agile & LEan Management
 • Collaboration
 • Talent Management
 • Budgeting & Finance
 • Project & Workflow
 • Product Management
 • Vendor Analysis & Management

จากข้อมูลพบว่า ในช่วงปี 2023-2024 มีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลหายไปจากตลาดเพียงเล็กน้อย คิดเป็น 2.1% หรือประมาณ 263 ราย บางรายถูกซื้อกิจการแต่ยังใช้แบรนด์เดิม และบางรายอาจประสบปัญหาแต่ยังไม่ปิดกิจการ

สาเหตุที่ทำให้บริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS (Software as a Service) ยากต่อการล้มละลาย คือถ้ายังมีลูกค้าจ่ายค่าบริการและมีค่าใช้จ่ายบนระบบคลาวด์ที่ไม่สูงมากนัก บริษัทเหล่านั้นสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อีกหลายปี ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องรีบเปลี่ยนผู้ให้บริการ

จากกราฟจะเห็นข้อมูลที่น่าสนใจนั่นคือ นับตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน จำนวนเครื่องมือ MarTech มีการเติบโตสูงถึง 9,304% โดยเฉลี่ยแล้วเติบโตปีละ 41.8% ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมาก

สรุปได้ว่าตลาดสำหรับเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่มากขึ้นสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

การเติบโตนี้มาจากหลายปัจจัย ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคลาวด์ที่ทำให้สร้างซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น การเกิดขึ้นของ Generative AI ที่ช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการเติบโตของธุรกิจบริการและตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche) ที่นำไปสู่การ “productize” บริการของตนเอง

จาก 14,106 ผลิตภัณฑ์ MarTech นั้น ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ แต่ส่วนใหญ่อยู่ใน “Long Tail” หรือเป็นธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ และธุรกิจเฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชัน อุตสาหกรรม ภูมิภาค หรือระบบนิเวศบางอย่าง นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยบริษัทบริการ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง

จากการวิเคราะห์ MarTech Stacks ของบริษัทต่างๆ กว่า 1,000 รายในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของเครื่องมือตั้งแต่ผู้นำตลาดไปจนถึงกลุ่ม Long Tail นั้นค่อนข้างคงที่ เนื่องจากมีเครื่องมือและนวัตกรรมการตลาดรุ่นใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

Martech Landscape จึงสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของเทคโนโลยีการตลาดในปัจจุบัน ซึ่งนักการตลาดต้องติดตามเพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับกลยุทธ์และความต้องการขององค์กร

สำหรับท่านที่สนใจเครื่องมือ MarTech มาช่วยในการวิเคราะห์และต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดียิ่งกว่าเดิม

ทางอินไซท์เอรา ได้มีการสร้าง Solution โดยการนำ MarTech เข้ามาช่วยตอบโจทย์ธุรกิจได้แบบครบวงจร (End-to-end MarTech Solution) 

เราดูแลตั้งแต่การทำ Market Research เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดและตรงจุด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รู้ Social Movement ในทุกตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รู้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ พร้อมติดตามผลตอบรับได้แบบ Real-Time

หากสนใจเครื่องมือ Martech Tools หรือบริการครบวงจรจากอินไซท์เอรา สามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ “อินไซท์เอรา พร้อมดูแลธุรกิจคุณให้ยืนหยัดบนตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืน”

 

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]