SHARES:
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวงการธุรกิจมากขึ้น การนำเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลหรือ MarTech (Marketing Technology) มาประยุกต์ใช้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ธุรกิจต้องเผชิญกับวิกฤตหรือความท้าทายต่าง ๆ
ในงาน CREATIVE TALK CONFERENCE 2024 ภายใต้หัวข้อ “MarTech and Business Crisis Management ระดมพลัง MarTech แก้ปัญหาคนทำธุรกิจ” 

วิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งสามท่าน คุณหยก นารีรัตน์ แซ่เตียว CEO & Co-Founder, InsightERA คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์, นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association) และคุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล, CEO PAM Marketing Automation

โดยวิทยากรทั้งสามท่าน ได้นิยามคำว่า “วิกฤติ” (Crisis) ในธุรกิจแตกต่างกันตามมุมมองและประสบการณ์ของตนเอง 

ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์ที่ธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในพฤติกรรมผู้บริโภค หรือเทคโนโลยีที่ไม่สามารถปรับตัวทันได้ สถานการณ์ที่ทำให้ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน เช่นยอดขายตกต่ำ หรือสูญเสียลูกค้า และความท้าทายที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งแต่ละรูปแบบของวิกฤตินั้นต้องการการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป โดยการใช้เครื่องมือ MarTech อย่างเหมาะสม เช่น เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์เชิงลึก และการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงกระบวนการต่างๆ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือและก้าวข้ามวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการใช้ MarTech เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์ โดยสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจจาก Session ได้ดังนี้ค่ะ 
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า 

การปล่อยสินค้าใหม่แต่ไม่ได้ผลตอบรับตามที่คาดหวังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในธุรกิจ การใช้เครื่องมือ Heat Map จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ตรงความต้องการมากขึ้น เช่น การติดตามการคลิก การเลื่อนหน้าจอ และการใช้เวลาบนแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุง UX/UI ให้ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

การใช้ AAARRR Framework (Awareness, Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral) ในการติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายจะช่วยระบุจุดที่ทำให้ผู้บริโภคผิดหวังและหยุดการตัดสินใจซื้อได้ การวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ

เสริมตัวอย่างกรณีศึกษา: บริษัท Shopify ใช้ Heat Map เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้และปรับปรุงหน้าเว็บ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 24% ภายในเวลาเพียง 6 เดือน

2. การจัดการกับยอดขายตกและการรักษาฐานลูกค้า 

เมื่อยอดขายลดลงและลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อจากคู่แข่ง การใช้เครื่องมือ Social Listening เป็นสิ่งสำคัญ การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์จะช่วยค้นหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง แล้วนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น

การใช้บริการหลังการขายที่เหนือกว่าคู่แข่งเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยรักษาลูกค้าไว้ การให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง การติดตามผลการใช้สินค้า และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจและลูกค้าจะช่วยสร้างความพึงพอใจและความภักดีในระยะยาว


เสริมตัวอย่างกรณีศึกษา: บริษัท Coca-Cola ใช้ Social Listening เพื่อติดตามความคิดเห็นของลูกค้า ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 18%

3. การวางแผนและนำ AI เข้ามาใช้ในธุรกิจ 

การนำ AI เข้ามาใช้ในธุรกิจควรเริ่มจากการศึกษาเทคโนโลยี AI ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ควรเข้าใจผลกระทบของ AI ต่อธุรกิจ การเริ่มจากผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการแล้วจึงดูว่าจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยได้อย่างไร

 

การเลือกใช้ AI กับธุรกิจควรพิจารณา 4 องค์ประกอบ คือ

  • เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กร
  • ศึกษาเทคโนโลยีให้เหมาะกับการเติบโตขององค์กร
  • พัฒนาความรู้เชิงลึกควบคู่กับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
  • ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและยืนยันผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานจริง


เสริมตัวอย่างกรณีศึกษา: Amazon ใช้ AI ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังและการแนะนำสินค้า ทำให้สามารถลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าได้ถึง 25% และเพิ่มยอดขายได้ถึง 35% 

การนำ MarTech เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจแต่ละประเภทจะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจในยุคดิจิทัล 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถรับชม Session ย้อนหลังได้  ทาง https://ctc2024.creativetalkconference.com/

แล้วพบกันใหม่ในงาน.. #CTC2025 “The Future is NOW”

 

สนใจบริการ MarTech แบบครบวงจร รู้ Insight กลุ่มเป้าหมายแบบ Real-Time เพื่อต่อยอดธุรกิจได้ถูกทาง 

“อินไซท์เอรา” พร้อมให้บริการทุกธุรกิจ

สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]