SHARES:
                  การใช้เครื่องมือ MarTech ในการต่อยอดการตลาด ปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกธุรกิจ เพราะ MarTech ตอบโจทย์เรื่องของความ “รวดเร็ว” และ “แม่นยำ” ในขณะที่การตลาดแบบเดิมไม่สามารถให้ได้

                  จากแนวโน้มการพูดถึงและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ MarTech ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกือบหนึ่งเท่าตัวจากปีก่อน แสดงให้เห็นว่า MarTech คือเครื่องมือสำคัญที่ทุกธุรกิจ รวมถึงนักการตลาดไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น Chatbot, Social Listening, CRM และเครื่องมืออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ล้วนตอบโจทย์ให้ธุรกิจสร้างการเติบโตได้ทั้งสิ้น

                  ในฐานะที่บริษัท อินไซท์เอรา เป็นผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร เรามีโอกาสได้เข้าไปช่วยดูแลลูกค้าหลากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคการศึกษาหรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลในเวลาที่รวดเร็ว และมีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น เรามีทั้ง Solutions และ Product ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์การตลาดให้แต่ละธุรกิจ ในทุกอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ MarTech ที่ครบทุกมิติ เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จบนช่องทางดิจิทัล

                  เราได้มีโอกาสพูดคุยกับหนึ่งในลูกค้า ที่ประสบความสำเร็จจากการโปรโมทแบรนด์บนช่องทางดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือ MarTech ที่พัฒนาโดย อินไซท์เอรา เพื่อต่อยอดการทำการตลาดออนไลน์ ขยายฐานลูกค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และสามารถทำแคมเปญการตลาดให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยทาง อินไซท์เอรา ได้สัมภาษณ์กับทางผู้จัดการ ของบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด คุณเกียรติยศ ณ นคร ที่มีมุมมองและวิสัยทัศน์ในการยกระดับธุรกิจให้เติบโตบนโลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

                  ลองมาฟังมุมมองของลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ MarTech เพื่อผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่นยืนกันค่ะ

จากการตลาดแบบ Offline สู่การปรับรูปแบบการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ขององค์กร ไปสู่โลกแห่งยุคดิจิทัล

 

Q : ตั้งแต่ที่มีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารแบรนด์ และการทำการตลาด ที่เน้นให้ความสำคัญกับ Digital Marketing หรือการทำ Digital Transformation ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง ธุรกิจหรือแบรนด์มีการเติบโตไปในทิศทางใด?
                  การสร้างแบรนด์ VARTA ในประเทศไทย โดยบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ตั้งแต่เริ่มเน้นการทำ Digital Marketing เพื่อสร้างตัวตนให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์ ที่ได้ InsightEra เข้ามาดูแล ก็พบว่ามีการรับรู้ในตลาดมากขึ้น เมื่อ Sale นำเสนอสินค้ากับทางร้านค้าต่างๆ ร้านค้าก็รู้จักแบรนด์ VARTA มากขึ้น และพบว่าการสื่อสารแบรนด์ช่วยทำให้การขายง่ายมากขึ้น

 

Q : การสื่อสารแบรนด์หรือการทำการตลาด Digital MKT ทางแบรนด์ได้มีการนำข้อมูล เช่น Customer Insight / Market Research / Competitors Analysis หรือข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาการสื่อสารแบรนด์และการทำการตลาดในด้านใดบ้าง

                  ในด้านของ Customer Insight ทางแบรนด์ได้รับข้อมูล ที่สามารถทำให้เข้าใจความสนใจและความต้องการ รวมไปถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น สามารถกำหนดกลยุทธ์และออกแบบวิธีการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านของการทำ Market Research / Competitors Analysis สามารถเปรียบเทียบการสื่อสารและ Positioning ของคู่แข่ง ที่ทำให้ทางแบรนด์กำหนด Personality ได้ชัดเจน มองเห็น Voice ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่พูดถึงแบรนด์ ที่ทำให้วางทิศทางการแข่งขันในตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

 

InsightEra เข้ามาช่วย Support การสื่อสารแบรนด์หรือการทำการตลาด Digital Marketing มีผลต่อทางแบรนด์อย่างไร

 

Q : จุดที่ทำให้เลือก InsightEra เข้ามาช่วยดูแลการสื่อสารแบรนด์หรือการทำการตลาด Digital Marketing

                  จากที่ได้มีการพูดคุยและฟังการนำเสนองานของ Agency แต่ละเจ้า เห็นได้ชัดว่า ทาง InsightEra มีความเข้าใจในสิ่งที่ แบรนด์ต้องการเป็นอย่างดี มีมุมมองการถ่ายทอดงานออกมาได้อย่างน่าสนใจ และตอบโจทย์ได้ตรงกับสิ่งที่แบรนด์ต้องการ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 

Q : ในมุมมองการเติบโตของแบรนด์การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือ Dealer ดีขึ้นอย่างไร

                  แบรนด์ VARTA มีการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบรนด์เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้า ซึ่งเมื่อทีม Sale เข้าไปนำเสนอกับทางร้านค้า ร้านค้าก็รู้จักแบรนด์ VARTA ของ TP&T มากยิ่งขึ้น ซึ่งมองว่าทาง InsightEra สามารถ Support การทำการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

Q : ROI ดีขึ้นยังไงบ้าง พึงพอใจหรือไม่

                  ทางแบรนด์พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ในการทำการสื่อสารบน Digital Platform ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารได้ค่อยข้างที่จะครบถ้วน มีคนเข้าถึงแบรนด์บนช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น รู้จักแบรนด์ยิ่งขึ้น มีการออกแบบ Content ที่นำเสนอที่น่าสนใจ และสามารปรับกลยุทธ์การสื่อสารในสอดคล้องกับทิศทางการทำการตลาดของแบรนด์ได้รวดเร็ว

 

Key Success Factor ของ VARTA ในการสื่อสารต่อตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า

 

Q : ถ้าให้มองในอนาคต สำหรับธุรกิจที่กำลังทำ Transformation หรือสำหรับแบรนด์อื่นๆ ในเครือ TP&T มองว่า Key success factor อะไรบ้าง หรือ Marketing Technology มีความสำคัญกับการดำเนินการธุรกิจในด้านการสื่อสารแบรนด์เพื่อสนับสุนการขายของตัวแทนจำหน่าย หรือการทำการตลาดเพื่อสื่อสารแบรนด์ให้ถึงผู้บริโภคอย่างไร

                  สำหรับ Key Success Factor ที่ทำให้แบรนด์ VARTA by TP&T เป็นที่รู้จักมากขึ้น คือการใช้เทคโนโลยี อย่างเช่น 1Palette เข้ามาช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำยิ่งขึ้น มีข้อมูลการทำ Market Research ที่ช่วยทำให้แบรนด์กำหนด Positioning ได้แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด นำเสนอจุดเด่นของสินค้าออกมาได้น่าสนใจ และทำให้แบตเตอรี่ VARTA เป็นที่รู้จักมากขึ้น

                  และทางแบรนด์เองก็มองเห็นศักยภาพของทาง InsightEra และไว้ใจในเข้ามาดูแลอีกแบรนด์ ที่ชื่อว่า TPS Battery ซึ่งเป็นแบตเตอรี่อีกแบรนด์หนึ่ง ที่นำเข้าแบตเตอรี่มาจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกันกับแบรนด์ VARTA ที่เกาหลี โดยแบตเตอรี่ TPS เป็นแบรนด์ของบริษัท นำมันปิโตรเลียมไทย จำกัดเอง และต้องการเข้ากลุ่มตลาดที่มีความ Mass มากกว่า ซึ่งก็คาดหวังว่าทาง InsightEra จะสามารถ Support การทำ Digital Marketing ได้เป็นที่น่าพึงพอใจ เช่นเดียวกับที่ผ่านมา

 

                  ถือว่าผลลัพธ์ในการนำเครื่องมือ MarTech มาใช้ในการทำการตลาดให้กับธุรกิจนี้ ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก และยังช่วยให้บริษัทหรือองค์กรเติบโตในวงกว้าง ไม่เพียงแค่เฉพาะตัวแบรนด์เท่านั้น แต่กลุ่ม Sales และตัวแทนจำหน่าย ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น จากที่ทางคุณเกียรติยศกล่าวมา เห็นได้ชัดเลยว่า ยุคนี้ MarTech คือเครื่องมือที่ช่วยให้การตลาดออนไลน์สำเร็จได้ และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ธุรกิจขาดไม่ได้อีกต่อไป

                  อินไซท์เอรา ต้องขอขอบคุณ คุณเกียรติยศ ณ นคร ที่ได้แชร์มุมมองสำคัญที่เป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจในเครือเติบโต และประสบความสำเร็จจากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

                  นอกเหนือจากมุมมองของฝั่งเจ้าของแบรนด์ เรายังมีมุมมองที่น่าสนใจ จาก Key Partner ของอินไซท์เอรา ซึ่งเป็นบริษัท Agency รายใหญ่ระดับโลก อย่างบริษัท GREYnJ United ซึ่งในฐานะของ Creative Agency ที่ได้ดูแลและให้บริการลูกค้าองค์กรรายใหญ่มากมาย ทาง GREYnJ มีมุมมองในการใช้ MarTech เพื่อต่อยอดการดูแลลูกค้าอย่างไร ในยุคที่ตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้

                  โดยทางเราได้มีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณ์คุณแอน คณพร ฮัทชิสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท GREYnJ United ซึ่งทางคุณแอน ได้มีมุมมองก้าวไกลในการต่อยอดเครื่องมือ MarTech ของอินไซท์เอรา ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารให้กับลูกค้า และสร้างแคมเปญให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุคของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ GREYnJ

 

Q : Creative Agency ในช่วงที่ผ่านมา มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

                  ที่ผ่านมา เกิดการ Shift ของผู้บริโภคไปสู่ออนไลน์อย่างมาก และจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญคือช่วงโควิด-19 ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Late Majority และ Laggard ที่เข้าสู่ออนไลน์มากขึ้น ทำให้เห็นว่า Online กลายเป็น Mainstream Media ร่วมกับ Traditional Media อย่างทีวีแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงของ Media Landscape ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

                  ด้วยการ Transformation เชิงพฤติกรรมของผู้บริโภค Creative Agency เองก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับรูปแบบการบริโภคสื่อของผู้บริโภคที่มาในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น รวมถึง “ค่านิยมและจริต” ของคนดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ การฟังเสียงของผู้บริโภคจึงสำคัญมาก เราในฐานะ Creative Agency ก็ต้องเดินหน้าตามทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่างๆ ที่กล่าวมา

FYI: Technology Adaption แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ Innovator, Early Adopter, Early Majority, Late Majority และ Laggard

 

Q : ความคาดหวังหรือความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

                  ในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูง ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน วัตถุดิบอื่นๆ ล้วนขึ้นเป็นเงาตามตัว ประกอบกับ Lean strategy ขององค์กรต่างๆ ทำให้สิ่งที่เจ้าของสินค้าจะตัดเป็นอันดับแรกก็คือ ต้นทุนการตลาด ด้วยเหตุนี้ ทำให้คำว่า “ประสิทธิภาพ” เป็นความคาดหวังของลูกค้าอันดับแรก ทุกเม็ดเงินจะต้องคุ้มค่า ยิ่งในยุคดิจิทัล ทำให้การวัดผลแม่นยำขึ้น เรา ในฐานะครีเอทีฟเอเจนซี่เองก็ต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในเชิงความเชิงสร้างสรรค์และการลงมีเดีย


มุมมองของ Agency และเครื่องมือสำคัญที่ช่วยดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Q : การมีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางการตลาด เข้าไปช่วยวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล หาตัวเลขอ้างอิง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดวางแผนการสื่อสารหรือการกำหนดกลยุทธ์ Creative ให้กับลูกค้าของ GREYnJ มีข้อดีหรือมีความสำคัญอย่างไร

                  การฟังเสียงผู้บริโภคถือเป็นหัวใจสำคัญของงานสื่อสารการตลาด การทำเซอร์เวย์ในรูปแบบเดิมช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่การมีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางการตลาด จะช่วยให้เราได้รับ Insight ที่เรียลไทม์มากขึ้น ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ทำให้การ Action ทางการตลาดทันการณ์กับความคิดหรือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้นมาก

 

Q : จุดที่ทำให้เลือกทำงานกับ InsightEra ในฐานะ Key Partner

                  เพราะจุดเด่นที่เทคโนโลยีของ InsightEra มีความเข้าใจภาษาไทยอย่างมาก ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาษา การหา Insight จึงแม่นยำมากขึ้น ฟังเสียงของผู้บริโภคได้ชัดเจนและเป็นจริงมากกว่า นอกจากนี้ ยังมี Tools อื่นๆ ที่ครอบคลุมการทำ Marketing อย่างครบวงจร เช่น CRM, Campaign Targeting, Chatbot, Omni-Channel Management

 

Q : Result หลังจากที่มี Insight Data หรือ Data Support ในการนำเสนอผลงานดีขึ้นหรือแตกต่างอย่างไร

                  เมื่อ Result ที่ได้มาแม่นยำและใกล้เคียงความจริงมากขึ้น ทำให้การนำไปวิเคราะห์ต่อยอดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสุดท้าย การทำแคมเปญก็จะประสบความสำเร็จ


Key success factor ของ GREYnJ ในฐานะ Creative Agency ที่ทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพสูงสุด
 

Q : ถ้าให้มองอนาคตสำหรับ Creative Agency หรือลูกค้าที่กำลังสร้างแบรนด์ Brand หรือทำการสื่อสารให้โดดเด่นเหนือชั้นกว่าคู่แข่ง มองว่า Key success factor คืออะไรบ้าง Martech หรือ Insight และเครื่องมือต่างๆ มีความสำคัญในส่วนนี้หรือไม่ อย่างไร

                  ในยุคที่ Digital กลายเป็น Mainstream Media ทำให้กลยุทย์การสร้างแบรนด์ต้องมีความเป็นพลวัตน์มากขึ้น ซึ่งพิจารณาดูแล้วจะประกอบด้วย Key Success Factors 4 ข้อนี้ ได้แก่

1. Understanding Ecosystem เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและอีโคซิสเต็มของการแข่งขัน

2. Co-creation Value การเข้าหาลูกค้าอย่างมีชั้นเชิงและหลากหลาย ไม่เพียงแค่ขายของ แต่ต้องส่งมอบคุณค่าร่วมระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค

3. User Experience ต้องมี ยุคแห่งการสื่อสารทางเดียวหมดไปแล้ว แต่ต้องเป็น Interactive Communication แต่อะไรที่จะทำให้ผู้บริโภคเอนเกจกับแบรนด์มากขึ้น นั่นคือคำว่า “ประสบการณ์” ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้มาก

4. Consistency หรือ ความสม่ำเสมอ การสร้างแบรนด์เปรียบเหมือนการเดินทาง ซึ่งจะต้องมีความสม่ำเสมอในพายเรือ

                  จาก Key Success Factors ทั้ง 4 ข้อ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก เพื่อทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น ทุกบาททุกสตางค์ของการลงทุนคุ้มค่าและวัดผลได้ หรือจะกล่าวสรุป Marketing ยุค 5.0 ถือกำเนิดขี้นอย่างสมบูรณ์แล้ว


                  จากมุมมองในฝั่งของการทำธุรกิจ และมุมมองของบริษัท Agency จะเห็นได้ว่า MarTech มีความสำคัญ ที่ช่วยเสริมศักยภาพในการวางกลยุทธ์ สร้างการเติบโตและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการพัฒนาบริการด้าน MarTech แน่นอนว่าต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทั้งในแง่ของ Marketing และการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กัน ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัท อินไซท์เอรา ที่เราให้ความสำคัญกับ 2 จุดนี้เป็นหลัก

                  ด้วยความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของทีมงานอินไซท์เอรา ประกอบกับการสนับสนุนที่แข็งแรงจาก G-Able Group และความไว้วางใจจากลูกค้าที่มอบให้พวกเรามาโดยตลอด

                  เราเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการให้บริการด้าน MarTech ให้กับธุรกิจทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ แต่รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SMEs เพราะเราเชื่อว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ให้ทุกธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้น ไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ให้บริการ แต่เป็น Partner ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน และที่สำคัญ เรามั่นใจว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลกได้

 

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]