SHARES:

บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (1 January – 31 December 2023) ผ่านเครื่องมือ DOM : Social Listening & Social Analytics Tools [Free Download]

มูลค่าตลาดร้านอาหารในช่วงปี 2023 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 4.35 แสนล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 7.1 จากปี 2022

โดยธุรกิจได้รับปัจจัยหนุนจากการ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ และปัจจัยจากช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองและวันหยุดยาว ในช่วงท้ายปี
 

เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้คุณทราบถึงข้อมูลของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม ว่าถูกพูดถึงอย่างไรบ้าง จากกลุ่มผู้บริโภค โดยครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่คนบนโซเชียลให้ความสนใจ ไปจนถึงความรู้สึกของผู้ใช้บริการ
จากการวิเคราะห์ผ่านการถูกพูดถึง (Mentioned), การมีส่วนร่วม (Engagement), การมองเห็นหรือรับชม (View) บนช่องทางออนไลน์อย่าง Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Youtube, Pantip, Blockdit และ Website
 

รายงานนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2023
โดยวิเคราะห์ผ่าน ‘Keyword’ และ ‘ช่องทางออนไลน์ของแบรนด์’ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “Food & Beverage”
ผ่านเครื่องมือ DOM : Social Listening & Social Analytics Tools ที่พัฒนาโดย บริษัท อินไซท์เอรา จำกัด
สิ่งที่จะได้เรียนรู้จาก E-Book นี้
  • เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม
  • สิ่งที่คนบนโซเชียลมีเดียพูดถึง หรือให้ความสนใจมากที่สุด เพื่อนำไปต่อยอดกลยุทธ์และวางแผนทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น
  • บทสรุปภาพรวมการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Free Report
Download

รายงานนี้วิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ DOM : Social
Listening & Social Analytics Tool
พัฒนาโดย บริษัท อินไซท์เอรา จำกัด