SHARES:
การทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำการตลาด คือการมี“Insight” หรือข้อมูลต่างๆ ในเชิงลึก

ซึ่งข้อมูลนี้เปรียบเสมือนกับหัวใจหลักในการทำการตลาด เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยวิเคราะห์เพื่อวางแผนงาน หรือแคมเปญการตลาดให้ตรงจุด รวมถึงช่วยให้เข้าใจในกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้

ซึ่งในอดีตกลุ่มธุรกิจมักจะทำการตลาดแบบอาศัยให้ “ลูกค้ารู้จักธุรกิจ” แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายต่างจากแต่ก่อน ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น บริการให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด โดยในการจะเข้าถึงลูกค้าได้ ธุรกิจต้องมี “Customer Insight” เพื่อนำมาประยุกต์ในการติดตามลูกค้า 

Customer Insight คืออะไร?

Customer Insight เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งไม่ใช่เพียงข้อมูลเชิงประชากรทั่วไป อย่างเพศ อายุ รายได้ แต่รวมถึงข้อมูลความสนใจ ด้านพฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติต่างๆ โดยในการวิเคราะห์อาจรวมไปถึงพฤติกรรมการซื้อในอดีต พฤติกรรมการค้นหาสินค้าผ่านจากทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดและพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้า 

กระบวนการทำ Customer Insight มีอะไรบ้าง?

1.การเก็บข้อมูล (Data Collection)
เราจะหา Customer Insight ได้จากไหน? ปัจจุบันมีเครื่องมืออย่าง MarTech เข้ามาช่วยให้ง่ายต่อการทำงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ Open Source อย่าง Google Trends ที่เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาสิ่งที่คนนิยมเสิร์ชในช่วงนั้นๆ และ Owned Source อย่าง Facebook Analytics ที่เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลหลังบ้านของ Facebook ธุรกิจ หรือจะเลือกเก็บข้อมูลจาก Social Media ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Social Listening ก็ได้เช่นกัน

ซึ่งอินไซท์เอราเองก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนา Social Listening Tool อย่าง “DOM (Data Opinion Mining)” ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดและตรงจุด

เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะเลือกเครื่องใช้เครื่องมือแบบไหนในการเก็บข้อมูล จากนั้นต้องมีการประเมินว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับแบรนด์ได้จริง

2.การเก็บข้อมูลผู้บริโภค (Customer Research)
การ Research ข้อมูลผู้บริโภค เป็นการทำความเข้าใจและรับรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ความชอบ ความสนใจ หรือแรงจูงใจในการเลือกซื้อหรือใช้บริการ เพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่มีความเหมาะสม และสามารถกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน แล้วนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์เพิ่มเติม

3.การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
Data Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าทั้งในอดีต ปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์ข้อมูลในอนาคต เพื่อนำมาวางแผนแคมเปญการตลาด สรุปผลลัพธ์ตามเป้าหมายการวิเคราะห์ของแบรนด์ และสามารถเลือกสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับลูกค้า

4.การสร้างฐานข้อมูลการตลาด (Database & Segment Marketing)
การสร้างฐานข้อมูลการตลาด โดยการใช้ฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้สินค้าหรือบริการของแบรนด์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะตัว และสามารถนำมาพัฒนากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship Management) ในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วย 

ประโยชน์การทำ Customer Insight
  • ช่วยคาดการณ์แนวโน้มอนาคตและหาตลาดใหม่ๆ : ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ทำให้เห็นได้ว่าทิศทางการตลาดหรืออุตสาหกรรมจะเป็นไปในทิศทางไหน ทำให้สามารถวางแผนคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตแบรนด์ควรทำการตลาดอย่างไรให้สามารถคงอยู่ต่อไปได้
  • ช่วยในการทำ Personalized Marketing : 75% ของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อหลังจากได้รับคำแนะนำส่วนบุคคล ซึ่ง Personalization Marketing เป็นการใช้กลยุทธ์โดยนำเสนอเนื้อหาเฉพาะบุคคลไปยังลูกค้าผ่านการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ โดยการสื่อสารผ่านรายบุคคล
  • ช่วยในการทำโปรโมชันให้มีประสิทธิภาพ : การทำ Customer Insight จะช่วยคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชันส่งเสริมการขาย ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น 
หลังจากที่อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนคงสงสัยว่าระหว่าง Market Research กับ Customer Insight ต่างกันอย่างไร?

Market Research เป็นการวิจัยตลาดผ่านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งรูปแบบ Mass Marketing ที่คู่แข่งเยอะ และ Niche Marketing ที่คู่แข่งน้อย โดยต้องมีการวิเคราะห์การตลาดเพื่อให้รู้ลึกถึงความต้องการของลูกค้า

ส่วน Customer Insight เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Market Research แต่จะเป็นการหาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง เช่น Customer Journey ของลูกค้าคืออะไร ลูกค้าสนใจอะไร มีความต้องการบริการแบบไหน ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อทำ Market Research ต่อไป

ดังนั้น Customer Insight ถือเป็นสิ่งที่แบรนด์ควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Branding ของสินค้าหรือบริการ ที่สะท้อนตัวตนของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านพฤติกรรม ทัศนคติและความเชื่อ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาแบรนด์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

สำหรับท่านที่สนใจเครื่องมือ Martech มาช่วยในการวิเคราะห์และต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดียิ่งกว่าเดิม 

“อินไซท์เอรา” เราคือผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ Marketing Technology (MarTech) แบบครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ

บริการ End-to-End Digital Marketing Technology & Services ที่ตอบโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดครบทุกมิติ ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงการวัดผลลัพธ์ที่แม่นยำ เสริมความสามารถในการทำการตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยบริการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

หากสนใจเครื่องมือ MarTech Tools หรือบริการครบวงจรจากอินไซท์เอรา สามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ “อินไซท์เอรา พร้อมดูแลธุรกิจคุณให้ยืนหยัดบนตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืน” 
 

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]