SHARES:
ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน โซเชียลมีเดียไม่เพียงเป็นช่องทางหลักของการทำธุรกิจ แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงและสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญความท้าทายจากวิกฤตต่างๆ เช่น ผลกระทบระยะยาวจากโควิด-19 หรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แบรนด์ต่างๆ ยังคงต้องปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจาก Content Marketing และ Influencer Marketing ที่ยังคงได้รับความนิยม “Community Marketing” ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

Community Marketing คือการสร้างและพัฒนาชุมชนออนไลน์ที่รวบรวมผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน
โดยในปัจจุบัน แพลตฟอร์มที่นิยมใช้ไม่เพียงแค่ Facebook Group หรือ Line Open Chat แต่ยังรวมถึง Discord, Reddit หรือแม้แต่ Metaverse Platforms ที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ การใช้ AI และ Machine Learning ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกในชุมชน ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีความหมายมากขึ้น

ข้อดีของ Community Marketing คือ การลงทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ โดยเฉพาะในแง่ของความภักดีต่อแบรนด์และการสร้าง Brand Advocates
ที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการในวงกว้าง นอกจากนี้ ชุมชนยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

ทำไมถึงควรใช้กลยุทธ์ Community Marketing
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

การมี “Online Community” ทำให้แบรนด์สามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ หรือรู้สึกถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับสินค้าและบริการ จากการตอบคำถามของแบรนด์ ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าย่อมทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่เพิ่มสูงขึ้น (Customer Loyalty)

ลดค่าใช้จ่ายการทำการตลาด

อย่างที่บอกในตอนแรกว่า Community Marketing เป็นการรวบรวมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเอาไว้ แบรนด์สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องมีการยิง Ads เพื่อหาลูกค้าใหม่บ่อยๆ ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดบางส่วนได้ ซึ่งการตลาดรูปแบบนี้ช่วยสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าเชื่อถือ จึงไม่จำเป็นต้องมีการทำการตลาดมากเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเท่าแบรนด์ที่ไม่มี Online Community

ลูกค้าใหม่กลายเป็นลูกค้าประจำ

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ความประทับใจนี้สามารถทำให้ลูกค้าทั่วไปกลายเป็นลูกค้าประจำได้ และจะมีการบอกต่อถึงความประทับใจและประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการที่ดีให้กับคนรู้จัก ส่งผลให้ผู้ได้รับการบอกต่อเกิดความสนใจในแบรนด์และกลายเป็นลูกค้าใหม่ได้ในที่สุด

ช่วยสร้าง SEO อย่างเป็นธรรมชาติ

การมี Community ทำให้มีการพูดถึงแบรนด์ ในรูปแบบที่สามารถตอบโต้กันได้ ยิ่งมีการพูดถึงมาเท่าไหร่ Online Community ของแบรนด์ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะติดอันดับแรกๆ เมื่อมีคนค้นหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์บน Search Engine ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับผู้ที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์ นอกจากนี้ยังเป็นการดึงดูดลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้แบรนด์อีกครั้ง ทำให้มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นได้

เคล็ดไม่ลับในการทำ Community Marketing ให้ประสบความสำเร็จ
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า

ในการวางแผนการตลาดไม่ว่าจะกลยุทธ์แบบใดก็ตาม ต้องมีการสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อสำรวจความชอบแล้วจึงนำมาต่อยอด ไม่เพียงแต่การตลาดรูปแบบนี้ แต่รวมถึงการตลาดในรูปแบบอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน

หาจุดร่วมกันของลูกค้า

การจะทำ Community Marketing นอกจากแบรนด์ต้องมีการตอบสนองกับลูกค้า กลุ่มของลูกค้าก็ต้องมีการตอบสนองร่วมกันด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องเป้าหมายในการต้องการสินค้าหรือบริการในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ Community มีการพูดคุยถึงสิ่งที่ชอบในทิศทางเดียวกัน

สร้าง Content ของกลุ่มให้มีความน่าสนใจ

ไม่ว่าจะทำกลยุทะ์รูปแบบไหน ล้วนต้องมี Content ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า ในการสร้าง Content จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามามากขึ้น และการที่กลุ่มไม่ได้ทางการมากเกินไป ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเพื่อนๆ ที่สนใจเรื่องเดียวกันมาคุยกัน จะทำให้ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มดูใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

จากเคล็ดลับที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนต้องมีการเก็บข้อมูล “Customer Insight” เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถทำได้หลากหลายวิธีทั้งในรูปแบบ Open Source, Owned Source หรือจะเลือกเก็บข้อมูลจาก Social Media ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Social Listening ก็ได้เช่นกัน ซึ่งอินไซท์เอราเองก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนา Social Listening Tool อย่าง “DOM (Data Opinion Mining)” ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดและตรงจุด 

อีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้การสร้าง Community Marketing ประสบความสำเร็จ นั่นก็คือการเลือกสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งถ้าแบรนด์ตั้งกลุ่มสินค้าที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการในท้องตลาด ความสนใจก็จะน้อยลง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ยาก

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้สามารถพูดได้เลยว่า Community Marketing เป็นการตลาดที่เน้นสร้างชุมชนสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจร่วมกัน หากเแบรนด์สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากลับธุรกิจ จะทำให้ลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์และเกิดการบอกต่อได้ในที่สุดและเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์สินค้าบริการให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ซึ่งปัจจุบัน Community Marketing จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำการตลาดที่ตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ที่สำคัญคือสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย 

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]