SHARES:
ในปัจจุบัน ธุรกิจมากมายได้เริ่มหันมาสนใจการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์มากขึ้น

เนื่องจากกระแสการใช้โซเชียลมีเดียหรือการสั่งของออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในตลาดยุคนี้ ซึ่งหลายๆธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น อาจประสบกับปัญหาว่า ควรเริ่มต้นจากจุดไหน จะทำยังไงถึงจะเป็นที่สนใจในตลาด

วันนี้ทาง InsightERA จะมาเผย 5 กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ
กำหนดเป้าหมาย

ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุด เพราะหากไม่มีการกำหนดเป้าหมายและวางแผนทิศทางของธุรกิจให้ชัดเจน อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้จากการไม่ได้มีเป้าหมายเหมือนกันในบริษัท ดังนั้นควรตั้งเป้าหมายว่าแบรนด์ต้องการสิ่งใดจากการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็น การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ หรือการเพิ่มยอดขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมายโดยใช้หลักการ “SMART”
คือการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้จุดมุ่งหมายนั้นสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
“S” – Specific ตั้งเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีขอบเขตชัดเจน
“M” – Measurable ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้จริง
“A” – Achievable เป้าหมายที่บรรลุผลได้จริง
“R” – Realistic ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
“T” – Timely กำหนดเวลาของเป้าหมายให้ชัดเจน 

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากก่อนการเริ่มทำคอนเทนต์ต่างๆ ต้องมีการตั้งคำถามว่า เราทำโฆษณาเพื่อใคร ทำความรู้จัก ศึกษา กลุ่มเป้าหมายว่าชอบอะไร มีพฤติกรรมอย่างไร หรือวิเคราะห์ถึงสิ่งที่จะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ ยิ่งเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่ ก็จะเป็นเรื่องง่ายในการทำกลยุทธ์บนโซเชียลมีเดียและประสบความสำเร็จหรือได้รับการตอบรับที่ดี 

เลือกแพลตฟอร์ม

พูดได้เลยว่า การเลือกแพลตฟอร์มในการทำคอนเทนต์เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมาก เพราะหากเลือกแพลตฟอร์มที่ใช่ ก็จะนำมาซึ่งการเติบโตของแบรนด์ โดยอาจศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายว่ามีพฤติกรรมบนโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มไหนมากที่สุด จัดอันดับและทำการวิเคราะห์ว่าทางแบรนด์จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากช่องทางไหน จากนั้นจึงเริ่มต้นการทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจและเข้ากับพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 

วิเคราะห์คู่แข่งของแบรนด์

วิเคราะห์คู่แข่งของแบรนด์ว่ามีการตลาดบนโซเชียลมีเดียอย่างไร สิ่งใดที่ทำแล้วดี แบรนด์อาจนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวธุรกิจมากขึ้น หากมีข้อผิดพลาด นำสิ่งน้ันมาเป็นไอเดียในการพัฒนาต่อเพื่อให้แบรนด์ไม่เกิดข้อผิดพลาดนั้นๆ และชิงส่วนแบ่งของตลาดมาให้ได้มากที่สุด 

การตรวจสอบดูผลลัพธ์

หลังจากที่เลือกแพลตฟอร์มการทำคอนเทนต์ วิเคราะห์คู่แข่งและเริ่มการลงคอนเทนต์แล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงถัดมาคือ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์ใดที่ทำแล้วได้รับการตอบรับที่ดี หรือคอนเทนต์ใดที่ไม่เหมาะกับแบรนด์ มีจุดบกพร่องอย่างไร เพื่อนำมาปรับปรุงคอนเทนต์ในอนาคตให้ดีมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ต้องเทียบประสิทธิภาพของแบรนด์กับคู่แข่งด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าคู่แข่ง และได้รับความสนใจจากตลาดบนโซเชียลมีเดียมากที่สุด 

จบไปแล้วสำหรับเคล็ดลับทั้ง 5 ข้อ ในการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับธุรกิจมือใหม่บนโลกออนไลน์ สามารถนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับแบรนด์ หรือธุรกิจที่ต้องการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ให้ได้ผลตอบรับที่ดียิ่งขึ้น ก็สามารถเลือกใช้กลยุทธ์เหล่านี้ได้เช่นกันนะคะ

หวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะมีส่วนช่วยทำให้ยอดขายและแบรนด์ของคุณ เติบโตและประสบความสำเร็จ บนทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]