SHARES:

เมื่อพูดถึงหลักการ 4P ทางการตลาด หลายท่านคงจะนึกถึงหลักการที่นักการตลาดคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับ 4P (Marketing Mix) หรือ ปัจจัย 4 อย่าง ที่นักธุรกิจต้องวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานด้านการตลาด

หลักการ 4P จะประกอบไปด้วย Product (สินค้า), Price (ราคา), Place (ช่องทางการจำหน่าย) และ Promotion (การส่งเสริมการขาย)

1. Product หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ขาย รวมถึงการบริการต่างๆ
2. Price หมายถึง ราคา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ และเป็นตัวกำหนดการสร้างกำไรให้ธุรกิจ
3. Place หมายถึง ช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่อย่างห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือช่องทางออนไลน์อย่าง Marketplace
4. Promotion หมายถึง การส่งเสริมการขาย รวมถึงเทคนิคในการโปรโมทเพื่อให้แบรนด์สามารถสื่อสารถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม

ซึ่งในโลกแห่ง Martech หรือ Marketing Technology ที่กำลังเติบโตอย่างมากในปีที่ผ่านมา จากการมีเครื่องมือ Martech รวมมากกว่า 9,932 เครื่องมือ ในปี 2022 ซึ่งเชื่อว่าในปีนี้และปีต่อๆไปจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างแน่นอน

 

Martech ในประเทศไทยก็มีผู้พัฒนาเครื่องมือเกิดขึ้นมามากมาย ซึ่งทางอินไซท์เอราเองก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาและให้บริการด้าน Martech แบบครบวงจรเช่นกัน
ตัวอย่างภาพด้านล่างคือ Martech Providers ของประเทศไทย ที่ทาง Content Shifu ได้รวบรวมผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเครื่องมือ Martech ที่น่าสนใจไว้ 

Thai Martech Provider & User Landscape Consolidated by Content Shifu

เพราะในยุคนี้ทุกธุรกิจล้วนให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือ Martech เข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งองค์กรใดที่สามารถใช้เครื่องมือ Martech ให้เกิดประสิทธิภาพมากเท่าไร องค์กรนั้นย่อมเกิดความได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้น

จากรายงานล่าสุดที่ Content Shifu ร่วมกับ Hummingbirds Consulting จัดทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมมุมมองของผู้ใช้งาน Martech จากหลากหลายวงการธุรกิจ และนำมาวิเคราะห์การใช้งาน Martech ในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจัดทำเป็น Martech Report เฉพาะสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2023

จากภาพรวมการใช้งาน Martech

ปัจจุบันแต่ละองค์กรมีการใช้งาน Martech อยู่ 3-4 หมวดหมู่ ซึ่งกลุ่มที่ใช้งานมากที่สุดได้แก่ 1. การโฆษณาและการโปโปรโมท 2. ข้อมูล 3. คอนเทนต์และประสบการณ์ ซึ่งจำนวนการใช้งานเครื่องมือ Martech เฉลี่ยแต่ละองค์กรสูงถึง 11-12 เครื่องมือ

ซึ่งจากผลสำรวจในรายงานนี้ บอกถึงภาพรวมการใช้งาน Martech ในอนาคตที่จะมากขึ้นกว่าเดิม จำนวนหมวดหมู่ของ Martech ต่อองค์กรจะเพิ่มขึ้นเป็น 5-6 หมวดหมู่ และเฉลี่ยต่อองค์กรมีการใช้งานมากถึง 16-17 เครื่องมือเลยทีเดียวค่ะ

และอีกหนึ่งข้อมูลยืนยันของการเติบโตในตลาด Martech คือ ในแต่ละองค์กรจะมีการเพิ่มงบประมาณสำหรับ Martech สูงขึ้นในปี 2023 (เดิมอยู่ที่ 10-20% จากงบการตลาดทั้งหมด)

 

ซึ่งวันนี้ทาง อินไซท์เอรา ขอแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนการประเมิน 4Ps of MarTech สำหรับองค์กร เพื่อการใช้งานเครื่องมือ Martech ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ


การประเมิน 4Ps of MarTech ขององค์กร ประกอบไปด้วย
– PLAN : วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
– PEOPLE : ทีมงานคือคนสำคัญที่ลงมือทำ
– PLATFORMS : เลือกเครื่องมือที่ใช่มาใช้งาน
– PROCESS : ขั้นตอนคือเส้นทางแห่งความสำเร็จ

จากผลสำรวจพบว่า องค์กรเกือบครึ่งที่ใช้ MarTech ในปัจจุบัน และยังทำเรื่องของ 4Ps ได้ไม่ดีนัก โดยเฉพาะด้าน People และ Process
เรามาดูกันว่า องค์ประกอบหลักของทั้ง 4Ps สำหรับการใช้งาน Martech เพื่อพัฒนาองค์กร จะมีอะไรที่ธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้ได้บ้าง 

PLAN (การวางแผน)
Goal – ต้องตั้งเป้าหมายทางการตลาด วิเคราะห์ตั้งแต่ ลูกค้า จุดอ่อนจุดแข็งของแบรนด์ เทียบกับคู่แข่ง รวมถึงแนวโน้มของตลาดเพื่อดูข้อได้เปรียบและวางเป้าหมายธุรกิจว่าต้องการอะไร
Strategy – มีการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ว่าอะไรจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้จริง
Martech Selection – การเลือกใช้เครื่องมือ Martech ที่จะมาช่วยตอบโจทย์กลยุทธ์ที่วางไว้ 

 

PEOPLE (บุคลากร)

เครื่องมือ Martech ที่ดีที่สุด ควรมาควบคู่กับบุคลากรที่เสริมศักยภาพของเครื่องมือ Martech ได้มากที่สุด ดังนั้นเพื่อให้ได้ซึ่งบุคลากรที่เสริมศักยภาพของ Martech สิ่งที่ควรทำมีดังนี้

1. เพิ่มทัศนคติ
– ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเลือกและตัดสินใจซื้อตั้งแต่เริ่มต้น
– มีการสรุปเป้าหมาย สรุปปัญหาในการทำงาน และสื่อสารให้เห็นว่าการนำเครื่องมือเข้ามาจะช่วยแก้ปัญหาและช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
– แบ่งหน้าที่และการประเมินผลงานอย่างชัดเจน

2. ให้ความรู้
การใช้เครื่องมือ Martech ให้มีประสิทธิภาพ ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ
– จัดอบรมให้กับบุคลากรเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือและได้ทดลองใช้งานจริง
– มีสรุปแนวทางการใช้งานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายให้กับผู้ใช้งาน

3. เพิ่มทักษะในการใช้งาน
นอกจากความเข้าใจถึงประโยชน์ของเครื่องมือ ความรู้ในการใช้งานเครื่องมือแล้ว ทักษะในการใช้งานก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงประโยชน์ของเครื่องมือ เพื่อนำมาใช้กับองค์กรได้มากที่สุด
– แชร์ตัวอย่างการใช้งาน Use Case จริง
– มีการจัด Workshop และ Online Community เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การใช้งานจริง
– มีผู้ที่คอยให้คำแนะนำ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานทั้งด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้ในแต่ละธุรกิจ

 

PLATFORMS (แพลตฟอร์ม) 

การเลือกใช้ Martech ต้องพิจารณาอยู่ 2 ปัจจัย คือ

1. สามารถตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจและการแก้ไขปัญหาในการทำงานที่ต้องการได้

2. สามารถเป็นตัวช่วยในด้านต่างๆ ในองค์กรได้ เช่น
– ด้านคน Martech สามารถช่วยทำในสิ่งที่คนทำไม่ได้ หรือช่วยประหยัดบุคลากรในการทำงาน
– ด้านเงิน Martech ช่วยประหยัดเงิน หรือใช้งานการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
– ด้านเวลา Martech จะทำให้ประหยัดเวลาการทำงาน หรือให้ความรวดเร็วต่อลูกค้าหรือคนทำงานได้

PROCESS (ขั้นตอนการใช้งาน)

วางขั้นตอนการทำงานที่ครบถ้วนและชัดเจน ออกแบบขั้นตอนการทำงานเพื่อสอดรับกับเครื่องมือ Martech ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. Implementation – เชื่อม Martech เข้ากับเครื่องมืออื่นๆในองค์กร เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. Operation – การใช้งาน Martech ในองค์กร โดยทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องตกลงรูปแบบและขั้นตอนการทำงานใหม่ร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช้งาน Martech และ Customer Journey โดยมี 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจ Customer Journey ในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบขั้นตอนของการทำงานและการใช้เครื่องมือให้เหมาะกับ Customer Journey โดยพิจารณา 3 ส่วน ได้แก่ ลูกค้า ฝ่ายที่ต้องพบกับลูกค้า และฝ่ายสนับสนุน 

และนี้เป็นเพียงข้อมูลที่น่าสนใจส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาภายใน Martech Report เล่มนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับบริษัท Martech บริษัทที่ปรึกษาทางการตลาด รวมถึงหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่ใช้ Martech เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาด

ในฐานะที่ ‘อินไซท์เอรา’ เป็นผู้ให้บริการ Marketing Technology (Martech) แบบครบวงจร เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ประเทศไทยได้มี Insight สำคัญ นำทางวงการ Martech ของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต ตามความตั้งใจของผู้จัดทำที่ต้องการให้รายงานเล่มนี้เป็น Industry Benchmarks เพื่อให้บริษัท Martech และบริษัทที่ปรึกษา สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำการตลาดและธุรกิจได้

ทุกท่านสามารถ Download Thailand’s Martech Report 2023 ได้ที่ https://contentshifu.com/resource/thailand-martech-report-2023

 

 ✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]