SHARES:

ในยุคปัจจุบัน มีการเพิ่มขึ้นของธุรกิจ Start Up จำนวนมาก ซึ่งแต่ละธุรกิจมักพบปัญหาที่แตกต่างกันไป ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยและเป็นเรื่องยากสำหรับทุกธุรกิจ นั่นคือ การเริ่มต้นทำการตลาด เพราะหลายธุรกิจทุ่มงบไปกับการทำการตลาด แต่กลับไม่ได้ผลตอบรับดีเท่าที่ควร หรือบางธุรกิจอาจกำลังวางแผนการตลาดว่าควรเริ่มจากตรงไหน ถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วันนี้ทาง InsightERA จะพามารู้จักกับเทคนิคการตลาดขั้นพื้นฐานที่ทุกธุรกิจควรรู้จักและสามารถนำมาใช้วิเคราะห์การตลาดได้โดยไม่ต้องลงทุนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเทคนิคที่ว่านั้นเรียกว่า “4P Marketing” จะมีอะไรบ้าง และจะสามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร ไปเริ่มกันเลยค่ะ 
 

กลยุทธ์การตลาด 4P เป็นหนึ่งในทฤษฎีในการวางแผนการตลาด โดยประกอบไปด้วย Product, Price, Place, Promotion ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ข้อนี้จะเป็นตัวช่วยธุรกิจในการวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของ 4P Marketing (ส่วนประสมทางการการตลาด) มีดังนี้

Product (ผลิตภัณฑ์) 
สิ่งที่ทุกธุรกิจต้องมีในการใช้ดึงดูดลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงสินค้าที่ส่งออกสู่ตลาดเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงสินค้าและบริการทุกรูปแบบที่ธุรกิจต้องการขาย มีทั้งจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ลูกค้าจะต้องได้รับประโยชน์และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

Price (ราคา) 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดในการสร้างกำไรให้กับธุรกิจ ดังนั้นควรวางกลยุทธ์ของราคาให้ดีและเหมาะสมก่อนปล่อยออกสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการนั้น ซึ่งในการพิจารณาการตั้งราคาอาจมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ต้นทุนของสินค้าและราคาของคู่แข่งตามท้องตลาด

Place (สถานที่) 
สถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งธุรกิจสามารถเริ่มจากการศึกษา Insight ก่อนว่าลูกค้าในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าเป็นอย่างไร จากนั้นทำการหาสถานที่ที่จะเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมคือห้างสรรพสินค้าและตลาดใกล้ชุมชน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมมากกว่าแต่ก่อน ธุรกิจจึงควรศึกษาแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆว่า จะใช้ช่องทางหรือแพลตฟอร์มใดในการขายสินค้าเพื่อให้ได้รับยอดขายและการเติบโตของธุรกิจมากที่สุด

Promotion (การส่งเสริมทางการตลาด) 

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญเนื่องจาก ในการทำโปรโมชันหรือส่วนลดในการซื้อสินค้าจะเป็นตัวดึงดูดลูกค้าให้เข้าถึงแบรนด์ของเราได้มากขึ้น ซึ่งธุรกิจสามารถนำเอากลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการวางแผนการตลาดมาวิเคราะห์ร่วมด้วยได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ Digital Marketing, การทำโฆษณา หรือกลยุทธ์ Social Media Marketing เพราะในปัจจุบันการซื้อสินค้าออนไลน์กำลังเป็นที่แพร่หลาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Influencer ในการช่วยโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ได้รับความสนใจมากขึ้น

กลยุทธ์ 4P มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ?

1. ช่วยให้ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เลือกใช้มีความสำคัญมาก เนื่องจากจำนวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดและสินค้าที่สามารถทดแทนสินค้าของแบรนด์ได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์ควรทำการวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ 4P เพื่อช่วยในการวางแผนทั้งในเรื่องของ สินค้า ราคา สถานที่และตัวช่วยเพิ่มยอดขายทางการตลาด เพื่อให้แบรนด์สามารถคงอยู่ในตลาดได้และได้รับยอดขายจากการทำการตลาดมากที่สุด

2. ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจสินค้าและบริการของตนเองมากขึ้น
สำหรับธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้นในการทำแบรนด์ แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรทำสินค้าประเภทไหนเพื่อให้ได้รับการตอบรับดี เพราะไม่ว่าจะมองไปในทิศทางใดก็มีแต่อุตสาหกรรมสินค้าที่ใกล้เคียงกันไปหมด ซึ่งในการทำ 4P Marketing จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจในตัวสินค้าของตัวเองมากขึ้น ว่าผลิตมาเพื่อใคร หรือผลิตภัณฑ์ของเราจะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใดมากที่สุด พร้อมทั้งช่วยวิเคราะห์ว่าสินค้าควรตั้งราคาอย่างไร ช่องทางการสั่งซื้ออย่างไรถึงจะเหมาะสม ช่วยให้ธุรกิจพัฒนาก้าวหน้าและสามารถเอาชนะคู่แข่งได้

3. ช่วยให้รู้ตำแหน่งของธุรกิจบนตลาด
แน่นอนว่าในตลาด ไม่ได้มีเพียงแค่ธุรกิจของเราเพียงธุรกิจเดียว แต่ยังมีคู่แข่งอีกมากมายทั้ง Start Up และธุรกิจที่มีฐานลูกค้าและมีชื่อเสียง ดังนั้นในการศึกษากลยุทธ์ 4P จะช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์ได้ว่า Positioning ของแบรนด์ ณ ขณะนั้นอยู่ตรงจุดไหน ซึ่งอาจนำกลยุทธ์ของธุรกิจที่อยู่เหนือกว่าเรามมาปรับใช้ร่วมด้วยกับ 4P ก็สามารถทำให้ธุรกิจของเราพัฒนาและเติบโตได้ในที่สุด

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับกลยุทธ์ง่ายๆทั้ง 4 ข้อในการทำการตลาด หวังว่าธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ได้มาเห็นบทความนี้จะสามารถนำกลยุทธ์ทั้ง 4 ไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของกลยุทธ์ 4P นั้น เหมาะสมกับธุรกิจที่กำลังวางแผนในการทำการตลาด สามารถนำเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งและดูว่าลูกค้าอยากได้หรือต้องการสิ่งใด เพื่อตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
 

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]